פחם פעיל DioxSorb לטיפול בפליטות דיאוקסינים ומתכות כבדות במשרפות

 

.  

דיאוקסינים ומתכות כבדות שנפלטים לאוויר ממתקני שריפה מסוכנים לנשימה ואף חלקם נחשבים כחומרים מסרטנים. במשרפות שגזי הפליטה מכילים חומרים אילו חייבים על פי החוק לטפל בפליטות אילו.

ליצור פחם פעיל באפליקציה זו משתמשים בחומרי גלם כמו קליפות אגוזי קוקוס או Coal based ע"י שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם.

פחם פעיל DioxSorb מסופק בצורה של פחם פעיל אבקתי, סוגים אילו מותאמים במיוחד לשימוש לטיפול בגזים במשרפות של חומרים מסוכנים, משרפות של פסולת ביתית, משרפות של פסולת רפואית ועוד.

קיימים סוגים שונים של פחם פעיל לאפליקציה זו, כאשר כל סוג שונה בתכונותיו ברמת האקטיביות שלו ומיועד ליישום ספציפי.

סוגי הפחם פעיל שאנו מציעים הם:

DioxSorb BP2 – Optimum dioxin and mercury capacity, Coal based carbon

DioxSorb BP4 –Standard dioxin and mercury capacity, Coal based carbon

DioxSorb BP5 – Standard dioxin and mercury capacity, Coal based carbon

DioxSorb CP1 – Excellent performance for dioxin, Coconut shells based carbon

DioxSorb CP2 – Standard dioxin adsorption, Coconut shells based carbon