פחם פעיל לטיהור אויר EcoSorb  

האוויר שאנו נושמים ואיכותו חיוני לכולנו. קיים קשר ישיר בין איכות האוויר שאנו נושמים לבין אורך החיים ומחלות שמהם אנו סובלים כתוצאה מנשימת אויר מזוהם.
מגוון סוגי פחם פעיל מסדרת EcoSorb מיוצרים על מנת לסלק תרכובות אורגניות נדיפות מהאוויר ולטיפול בגזים.
היישומים בטיהור אויר כוללים, טיהור גזים בתעשיות הפטרוכימיות ובתעשיות הכימיות, טיהור אויר וריחות ממטבחים, מסעדות, טיהור CO2, ספיחת ריחות ביוב, טיהור אויר במעבדות, ספיחת גזים ממיסים אורגניים.

פחם פעיל לטיפול במים AquaSorb

לירד טכנולוגיות מציעה ממלאי קיים מגוון רחב של סוגי פחם פעיל מסדרת AquaSorb לטיפול במי שתייה, מים ממוחזרים בתעשייה, ופחם פעיל לטיפול בשפכים.

לטיפול במים אנו מציעים פחם פעיל מסוגים שונים.
לכל סוגי הפחם פעיל לטיפול במים יש תעודת כשרות, אישורי מזון EN-12915 ותקני אבטחת איכות
ISO 9001 ,ISO 14001.