EcoFlow EF 200

כמות הפחם פעיל במסנן היא בין 100-90 ק"ג (תלוי בסוג הפחם פעיל), וניתן להזרים דרכו אויר בספיקות
שבין 100- 450 מק"ש, כאשר ספיקה נומינלית מומלצת היא עד 250 מק"ש.

את המסנן ניתן לחבר למפוח המאפשר תחלופת אויר וספיחת המזהמים שאותם רוצים לסלק, ניתן גם באותה דרך לחבר כמה מסננים במקביל למפוח גדול יותר כאשר יש צורך בספיקות אויר גדולות יותר.

מחזור סולוונטים

מערכות למחזור סולוונטים Solvent Recovery systems החברות שאיתם אנו עובדים מסוגלים להציע יותר מ-80 שנות ניסיון בתכנון, בנייה והתקנה של הציוד המתקדם והיעיל ביותר מבחינה טכנולוגית למחזור סולוונטים. מערכות אלה משמשים למחזור הממס במערכות יצור שמבוססות על שימוש נרחב בממסים. על ידי שימוש במערכות מחזור סולוונטים ניתן לשלוט בפליטת ממיסים …

DioxSorb פחם פעיל לספיחת דיאוקסינים ומתכות כבדות במשרפות.

Jacobi Carbons – DioxSorb מייצרים פחם פעיל מסדרת DioxSorb לטיפול בפליטות גזים ממשרפות, במקומות שבהם הגזים שמכילים דיאוקסינים ומתכות כבדות, סוגי הפחם פעיל למטרה זו מסופקים בצורת פחם פעיל אבקתי,
שתפקידו למנוע פליטת חומרים אלו לאויר.

פחם פעיל לטיהור והלבנת תמיסות – ColorSorb

Jacobi Carbons מייצרים פחם פעיל לטיהור והלבנת תמיסות מסדרת ColorSorb .

הפחם פעיל מיוצר מחומרי מוצא כמו עץ, קליפות קוקוס, ופחם אבן Coal based ע"י שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם.
לכל סוגי הפחם פעיל המשמשים להלבנת תמיסות יש תעודת כשרות, אישורי מזון EN 12915 ותקני ISO 9001 ,ISO 14001

יבוא ושיווק פחם פעיל

חברת לירד טכנולוגיות עוסקת ביבוא ושיווק של פחם פעיל. חומרים אילו משמשים כמצע סינון לטיהור גזים ונוזלים.

אנו נציגים של Jacobi Carbons Ab משבדיה, יצרנית פחם פעיל מהגדולות בעולם.
הפחם פעיל מיוצר בטכנולוגיות החדישות ביותר במפעלי Jacobi Carbons AB

ציוד לטיפול בפליטות גזים במפעלים

ציוד לטיפול בפליטות של ממיסים אורגנים נדיפים VOC במפעלים.
לירד טכנולוגיות מייצגת יצרנים שונים, מגרמניה, אנגליה, ואיטליה המתמחים במתן פתרונות לטיפול בגזי פליטה המכילים בעיקר ממיסים אורגניים נדיפים עבור פליטות בספיקות שבין 100 מק"ש ועד לספיקות של 500,000 מק"ש.